Vaše energie
Vaše peníze

Odhalení vlhkosti zdiva

Home »  Odhalení vlhkosti zdiva
Odhalení vlhkosti zdiva

Odhalení vlhkosti zdiva

Termografie je obzvláště vhodná metoda pro odhalování vlhkosti zdiva. Vlhkost ve stavebním materiálu se projevuje zvýšením efektivního součinitele tepelné vodivosti materiálu a to tak, že s rostoucím obsahem vody ve zdivu roste efektivní součinitel tepelné vodivosti. Následkem vyšší lokální tepelné vodivosti pak dochází k intenzivnějšímu prostupu tepla zdí a na exteriérové straně se projeví zvýšenou povrchovou teplotou (v porovnání s nejbližším okolím).

Místa se zvýšenou vlhkostí zdiva se na termogramech projeví jako místa s lokálně vyšší teplotou v porovnání s nejbližším okolím.

Termografie v této problematice plní roli pouze kvalitativní. To znamená že pro stanovení přesné vlhkosti zdiva je třeba použít kontaktní metody. S pomocí termografického snímku je poté možné vytvořit měřicí síť, na které lze vykreslit konkrétní vlhkostní mapy.

vlhkost2 vlhkost3