Vaše energie
Vaše peníze

Termovizní měření elektrozařízení

Home » Termovizní měření »  Termovizní měření elektrozařízení

Termovizní měření v elektrotechnice slouží jako prostředek na identifikování a hledání problémových oblastí při výrobě, přenosu a distribuci elektrické energie.

Termovizní měření je také rozšířeno jako nástroj elektrických kontrol, protože předností je, že se kontrola uskutečňuje během normálního provozu bez zásahu do zařízení (měření je bezkontaktní a nedestruktivní).

Při pravidelných kontrolách jsou případné závady objevované již v počátečním stádiu, což má vliv na ekonomiku provozu.

Termovizní diagnostika elektroprvků má zejména kvalitativní charakter. Aktuální teploty jsou vždy závislé na aktuálním zatížení prvku a každý prvek má jinou maximální provozní teplotu, kterou určuje výrobce. Nicméně existuje základní stupnice, která definuje do jaké míry je zjištěné oteplení kritické, má tedy doporučující charakter k provedení fyzické kontroly daného prvku. Po termovizním měření je tedy dalším krokem vlastní fyzická kontrola prvků s největším oteplením.

Elektroprůmysl a termovizní měření

  • kontrola rozvoden a transformátorů, serveroven, sběrnic, elektromotorů
  • špatné vinutí cívek, studené spoje, spálené kontakty, sváry, nedostatečná izolace

Klasifikace I

k1

Klasifikace II

k2

Klasifikace III

k3