Vaše energie
Vaše peníze

Diagnostika fotovoltaických panelů

Home » Termovizní měření »  Diagnostika fotovoltaických panelů

Fotovoltaické panely jsou v současné době již značně rozšířeným zdrojem elektrické energie. Pro jejich maximální účinnost, a tedy maximální zisk, je zapotřebí provádět průběžnou kontrolu stavu jednotlivých článků. Naše zkušenosti říkají, že pro středně velkou elektrárnu je vhodné provádět kontrolu stavu každou sezonu. Během sezóny se na elektrárnách objeví významné procento defektů, které mohou významně snížit produkci elektrické energie.

V oblasti diagnostiky fotovoltaických panelů existují v zásadě čtyři základní metody.

Přímé terenní měření voltampérových charakteristik – jedná se o základní metodu, která je ze své podstaty velmi časově náročná, nicméně jejím výstupem jsou přesné informace o každém panelu.

Termovizní diagnostika panelů- tato metoda je v porovnání s přímým měřením charakteristik mnohem rychlejší, má však pouze kvalitativní charakter. Pomocí termovizního měření lze odhalit ve fotovoltaickém panelu články s vyšším oteplením než je obvyklé. Tyto panely je poté vhodné diagnostikovat přímo. Metoda je omezena povětrnostními podmínkami a proto ji doporučujeme ji provádět pouze v létě. A to z důvodu nízké intenzity a malého úhlu dopadajícího záření (v zimě).

Elektroluminiscence – jedná se o nejvíce detailní metodu diagnostiky fotovoltaických panelů. Pomocí této metody lze diagnotikovat strukturní defekty, praskliny, mikropraskliny, přerušení metalizace a podobně.

Flash test – jedná se v podstatě o jedinou metodu která umí posoudit kompletní elektrickou charakteristiku panelu, tzn. jeho výkon s případnými odchylkami. Spolu s luminiscenční metodou se jedná o metodu laboratorní a tudíž tyto metody nelze aplikovat v terénu, za provozu elektrárny.

V současné době nabízíme:

  • Termovizní diagnostika fotovoltaických panelů.

Zároveň také pracujeme na vývoji vlastní metodiky pro efektivní vyhodnocování voltampérových charakteristik metodou přímého měření.

Cena terénního měření je vždy určována individuálně dle rozsahu FVE elektrárny.

Pracovní podmínky termovizní diagnostiky fotovoltaických panelů:

  • Elektrárna musí být během měření v provozu.
  • K dispozici musí být předložen plán modulů FVE.

Termogramy fotovoltaických panelů

Celkový pohled na fotovoltaickou elektrárnu

Celkový pohled na fotovoltaickou elektrárnu

  Termogram zadní strany fotovoltaického panelu. Články s nadměrným oteplením  lze považovat za defekty.

Termogram zadní strany fotovoltaického panelu. Články s nadměrným oteplením lze považovat za defekty.

  Termogram zadní strany fotovoltaického panelu. Články s nadměrným oteplením  lze považovat za defekty.

Termogram zadní strany fotovoltaického panelu. Články s nadměrným oteplením lze považovat za defekty.