Vaše energie
Vaše peníze

Teplotní hodnocení interiéru – lokální teplotní minima povrchových teplot

Home »  Teplotní hodnocení interiéru – lokální teplotní minima povrchových teplot

Často diskutovaný problém v oblasti termografie budov je kvantifikace provedených termografických měření. Měřené povrchové teploty jsou výsledkem chování velmi dynamického systému (kolísání teplot interiéru a exteriéru, rozdílné tepelné kapacity, rozdílné charaktery proudění v interiéru a exteriéru atd.). Z tohoto důvodu není možné stanovit na základě jakýchkoliv měření tepelnou ztrátu objektu (tak jak je definována v ČSN). Včetně měření termografického. Pokud tedy chceme kvantitativně hodnotit stavbu, musíme se zaměřit na povrchové teploty interiéru, hledat nejchladnější místa a vyhodnocovat na základě teploty rosného bodu minimální přípustné povrchové teploty, tak jak jsou dané normami ČSN. Takto získané výsledky jsou pak hodnotnými podklady pro přípravu rekonstrukce domu, případně pro reklamační řízení se stavitelem, pokud se jedná o novostavbu. Nízké povrchové teploty v interiéru mohou způsobovat velmi nepříjemné problémy, kdy na takových površích dochází ke kondenzaci vodní páry a růstu zdraví škodlivých plísní.

Termogram zachycuje konstrukční chybu v podkroví rodinného domu, teplota zde v rohu místnosti klesá až ke 14 °C, což je v kombinaci s aktuální teplotou venkovního a vnitřního vzduchu hodnota, která nesplňuje podmínku ČSN z pohledu rizika kondenzace vodní páry a vzniku plísní.

Termogram zachycuje konstrukční chybu v podkroví rodinného domu, teplota zde v rohu místnosti klesá až ke 14 °C, což je v kombinaci s aktuální teplotou venkovního a vnitřního vzduchu hodnota, která nesplňuje podmínku ČSN z pohledu rizika kondenzace vodní páry a vzniku plísní.

Na tomto termogramu je rovněž zachycen nedostatek v podkrovní konstrukci, lokální teplotní minimum je zde měřeno necelých 13 °C což je v kombinaci s aktuální teplotou venkovního a vnitřního vzduchu rovněž hodnota, která nesplňuje podmínku ČSN z pohledu rizika kondenzace vodní páry a vzniku plísní.

Na tomto termogramu je rovněž zachycen nedostatek v podkrovní konstrukci, lokální teplotní minimum je zde měřeno necelých 13 °C což je v kombinaci s aktuální teplotou venkovního a vnitřního vzduchu rovněž hodnota, která nesplňuje podmínku ČSN z pohledu rizika kondenzace vodní páry a vzniku plísní.