Vaše energie
Vaše peníze

modelovani2

Home » Počítačové 2D modelování prostupu tepla stavební konstrukcí »  modelovani2

2D model šíření vlhkosti v konstrukci, v místech ocelových nosníků hrozí riziko kondenzace páry s následnou degradací okolního materiálu, s následným dalším zhoršením tepelně technických vlastností konstrukce