Vaše energie
Vaše peníze

Počítačové 2D modelování prostupu tepla stavební konstrukcí

Home »  Počítačové 2D modelování prostupu tepla stavební konstrukcí

modelovani1

Při přípravě stavby – v projektové fázi musí projektant zkontrolovat budovu, mimo jiného, také z hlediska tepelně technického. A to nejen z pohledu celkových tepelných ztrát (případně průvzdušnosti), ale je třeba zkontrolovat i jednotlivé kritické prvky stavby, zejména ty které mají výrazně vyšší tepelnou vodivost, zda nevytváří tzv. tepelné mosty. Tato úloha může být ztížena zejména v případech různých typů dřevostaveb a podobných objektů, kdy je základní nosná konstrukce vyztužena ocelovými nosníky. Místa spojů jednotlivých částí takovéto konstrukce jsou poněkud komplikovanější pro řešení úlohy prostupu tepla a kontroly na povrchovou teplotu. V toto případě nelze použít standardní 1D „sendvičovou“ metodu, kdy se prostě sčítají tepelné odpory jednotlivých vrstev, tak jak jdou za sebou

Pro exaktní zjištění průběhu teplot v podobných místech se dnes s výhodou využívají výpočetní programy, které jsou schopny řešit podobné problémy ve 2D rozměru. S výhodou se takto kontrolují místa spojů například podlahové konstrukce se stěnou a podobně. Program rovněž umí kontrolovat spolu s teplotou také šíření vlhkosti v konstrukci, případně riziko kondenzace na některých konstrukčních prvcích.

Pro vytvoření 2D modelu problematického místa je samozřejmě nezbytné disponovat kompletní výkresovou dokumentací daného detailu.

2D model šíření vlhkosti v konstrukci, v místech ocelových nosníků hrozí riziko kondenzace páry s následnou degradací okolního materiálu, s následným dalším zhoršením tepelně technických vlastností konstrukce

2D model šíření vlhkosti v konstrukci, v místech ocelových nosníků hrozí riziko kondenzace páry s následnou degradací okolního materiálu, s následným dalším zhoršením tepelně technických vlastností konstrukce

2D model vedení tepla konstrukcí, včetně zahrnutí ocelového nosníku. Potvrzen problém odhalený na termogramu, nízká povrchová teplota. Bylo navrhnuto technické opatření, které bylo zkontrolováno 2D modelem a následně realizováno.

2D model vedení tepla konstrukcí, včetně zahrnutí ocelového nosníku. Potvrzen problém odhalený na termogramu, nízká povrchová teplota.
Bylo navrhnuto technické opatření, které bylo zkontrolováno 2D modelem a následně realizováno.