Vaše energie
Vaše peníze

Aiolos s.r.o.

Společným cílem majitelů i všech pracovníků firmy Aiolos s.r.o. je vytvořit společnost, která se bude zabývat využitím alternativních zdrojů energie,
vizualizací teplotních polí, metodami měření povrchových teplot těles pomocí termovizních systémů, měření tepelných ztrát
a řešením jejich úspor.

Zajištujeme tyto služby

Filosofie firmy

Nesnažíme se udělat každou práci za jakoukoliv cenu. Snažíme se vždy o maximální kvalitu naší práce a dodržení termínu pro Vaši maximální spokojenost. Naší prioritou je zákazník.

Z toho důvodu pravidelně investujeme do vzdělání našich techniků a to především formou účasti na odborných seminářích. Zásadní je pro nás také kvalita používané techniky. V současné době se na trhu objevuje množství cenově dostupných termokamer, které ovšem nemají dostatečné rozlišení. Malé rozlišení má přímý vliv na přesnost měření a to především v případě, kdy je měřený objekt vzdálen. Zejména se tyto nedostaky mhou projevit při měření fasád domů a to tak že měřené teploty menších tepelných mostů budou podhodnoceny a tudíž se tepelná vada (tepelný most) neprojeví tak výrazně, jako ve skutečnosti. Nepřesná měření tak mohou vést k nesprávným závěrům a následně k nevhodnému návrhu například rekonstrukce objektu.